S A N A S I L M U

m i r j a   l o u n a m e r i
(aikaisemmin lindgren)

tekstintuottaja
viestinnän ammattilainen
MAT, MTi, TVS

matkailutoimittajien killan jäsen

T E K S T I S T U D I O

j o u r n a l i s t i s t a
j a  k a u p a l l i s t a
t e k s t i ä

artikkeleista sisällöntuottamiseen
editointia ja stilisointia


e r i k o i s t u m i n e n

kotimaanmatkailu, kulttuuri, terveys ja hyvinvointi, asuminen
ja rakentaminen

h i n n a t

sopimuksen mukaan
jutut/tekstit alv 0 %

y h t e y d e n o t t o l o m a k e

nimi
puhelin
sähköposti
viesti
Kuva