S A N A S I L M U

m i r j a   l o u n a m e r i
(aikaisemmin lindgren)

tekstintuottaja
viestinnän ammattilainen
MAT, MTi, TVS

matkailutoimittajien killan jäsen

T E K S T I S T U D I O

j o u r n a l i s t i s t a
j a  k a u p a l l i s t a
t e k s t i ä

artikkeleista sisällöntuottamiseen
editointia ja stilisointia


e r i k o i s t u m i n e n

kotimaanmatkailu, kulttuuri, terveys ja hyvinvointi, asuminen
ja rakentaminen

h i n n a t

sopimuksen mukaan
jutut/tekstit alv 0 %

Share |


valkoinen_kitara_1.bmp

Sanasilmu-musiikki: Niklas Lindgren. Klikkaa ja kuunteleViritän kielen. Hion sanoman. 

Sanasilmu on yhden viestintäammattilaisen tekstistudio Espoossa.

Tuotan tekstiä vapaana toimittajana. 
Tarjoan viimeistellyn työn, mutkattoman palvelun, pitävän aikataulun
ja kilpailukykyisen hinnan.


Liputan yksilöllisyydelle.
Jokainen toimeksianto on mielenkiintoinen haaste!
 

V a h v u u t e n i   j a  v a l m i u t e n i   k i r j o i t t a j a n a
  • luova ajattelu
  • analyyttiset taidot
  • tiedonjano, uteliaisuus taustoille
  • viestinnällinen erikoistumiskoulutus
  • laaja-alainen toimitus- ja tiedotuskokemus


K u n  s i s ä l t ö   r a t k a i s e e ,  o t a  y h t e y s !